Vi bygger Vestfold og Telemark fylkeskommune!

av prosjektrådmann

God påske til dere alle!

Påsken er rett rundt hjørnet og de fleste ser nok frem til noen velfortjente fridager i fantastisk påskevær. Undertegnede og redaksjonen v/Tom Marius Holen, har i den anledning blitt inspirert til å lage en samling uhøytidelige fjellvettregler for å bygge en ny fylkeskommune. Det er mye lærdom å hente når man skal forene ansatte og ledere fra to fylkeskommuner, Statens Vegvesen og Vestfold Kollektivtrafikk, og hvorfor ikke dele disse inspirert av påskens fjellvettregler?

Les mer
av prosjektrådmann

Mer læring og verdiskaping gjennom innovative anskaffer

I fremtiden må offentlig og privat sektor klare å gjøre mer for mindre, og det skal vi klare gjennom ha ansatte og ledere som er nysgjerrige, lærende og er åpne mot omverden. Helt konkret betyr dette at vi må løse mange av våre utfordringer i dialog med markedet og gode samarbeidspartnere. Innovative anskaffelser er et godt verktøy i så måte. Hvert år etterspør det offentlige tjenester for 500 milliarder kroner, og kun 1-2 prosent av denne etterspørselen håndteres gjennom innovative anskaffelser.

Les mer
av prosjektrådmann

Møt Anette, Vanda og Gro

Alle ansatte blir berørt av sammenslåingsprosessen vi står midt oppe i. De som kanskje merker det mest i hverdagen er de som sitter i resepsjonen og møter alle som går inn og ut av fylkeshusene våre hver eneste dag. Selv har jeg gleden av å bli møtt av blide og serviceinnstilte ansatte i resepsjonen når jeg kommer til jobb hver dag enten det er i Skien eller Tønsberg. Derfor har jeg spurt Anette Solvold i Telemark og Vanda Maria de Assis Hansen og Gro Johansen Hov i Vestfold om deres tanker rundt regionreformen.

Les mer
av prosjektrådmann

Dyktige mellomledere styrker laget

Perioden som jeg har lagt bak meg har vært svært intensiv. Fortsettelsen blir travel den også, og i det arbeidet ønsker jeg å bli enda flinkere til å legge ut jevnlige blogginnlegg. Å sette ord på erfaringer og hendelser har stor verdi, og det bidrar til åpenhet om en reise som det er mulig å skrive mange bøker om.

Les mer
av prosjektrådmann

Min oppstart i 2019

Januar var en interessant og hektisk måned. Jeg har fortsatt den tette dialogen med ansatte, ledere og tillitsvalgte. Samtidig har jeg forsøkt å være på arenaer hvor våre viktigste samarbeidspartnere er, og jeg har samarbeidet tett med teamet som jobber med regional planstrategiprosess. Utrolig spennende og lærerikt, og helt avgjørende for hvordan vi skal kunne komme i posisjon til å utvikle vår flotte region på en positiv måte.

Les mer
av prosjektrådmann

Dyktige ledere i førersetet for den nye fylkeskommunen

Å bygge en helt ny organisasjon krever lederkraft, og for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune har den økt betydelig fra 9. januar. Jeg har hatt gleden av å få flere nye lederkollegaer, og dette har skjedd etter en grundig prosess hvor både interne ressurser og ekstern bistand er benyttet.

Les mer
av prosjektrådmann

Nye Vestfold og Telemark – utadvendt og attraktiv

12. desember vil jeg offentliggjøre ny organisasjonsmodell for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Jeg ser frem til å redegjøre for hvilke strategiske hensyn som er utslagsgivende for organisering, prioriteringer og samhandlingsformer, og ikke minst å forklare hvordan nye Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha et utadvendt og innbyggernært blikk mot hele regionen i tillegg til å være en attraktiv kompetanseorganisasjon for alle ansatte.

Les mer
av gjesteblogg mann som står på en pil

Å bygge en ny og smidig organisasjon

Av Stig Roar Wigestrand: Jeg var med på et felles lederseminar for Vestfold og Telemark 23. november, og fikk møte de erfarne, inspirerende og flotte menneskene som skal lede endringen og utviklingen av det nye fylket. Jeg har gjort meg flere tanker etter samlingen, og vil gjerne dele noen her.

Les mer
av prosjektrådmann Fra møte med hovedtillitsvalgte

Merverdi

Som prosjektleder for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune er det mye å glede seg over. Mange ansatte og ledere legger ned en betydelig arbeidsinnsats hver dag, og som prosjektleder merker jeg en stor vilje til å bidra. Det gjelder i høyeste grad de tillitsvalgte også.

Les mer