Vi bygger Vestfold og Telemark fylkeskommune!

av gjesteblogg

En skole for alle – et nytt skoleår

Av Helge Galdal, direktør sektor for Opplæring og folkehelse. Etter en fortjent sommerferie var det forrige uke skolestart igjen. Velkommen til nytt skoleår for alle elever og ansatte på de videregående skolene våre i Vestfold og Telemark.

Les mer
av prosjektrådmann

Ledere med blikk for hele regionen

Noe av det første jeg gjorde som prosjektrådmann for Vestfold og Telemark fylkeskommune var å besøke alle kommunene i regionen. Dette var lærerike og positive møter på alle vis. Relasjoner ble etablert og jeg fikk større innsikt i hva ordførere og rådmenn er opptatt av lokalt og regionalt. Kunnskapen ble blant annet brukt til å forme den nye organisasjonen. Denne høsten og ut på nyåret tar jeg med meg ledergruppa på en lignende runde. Ambisjonen er at vi som ledergruppe skal bli bedre kjent med regionen, og samtidig gjennomføre våre ordinære ledermøter hvor bygging av Vestfold og Telemark fylkeskommune har hovedprioritet.

Les mer
av prosjektrådmann Bilde av Jan Sivert Jøsendal

Vekst og utvikling gjennom et skapende næringsliv

Å skape noe som gir en bedre fremtid for flere enn deg selv. Kan du tenke deg noe viktigere? Jeg tror de aller fleste er enige i at dette er en er en forutsetning for et godt og velfungerende samfunn. For å klare det er verdiskaping og gode vekstvilkår for næringsutvikling helt avgjørende. I Norge – og i Vestfold og Telemark – trenger vi et sterkt næringsliv som kan skape en bedre fremtid gjennom blant annet innovasjon, omstillingsevne og utnyttelse av regionens teknologiske, industrielle og naturgitte fortrinn.

Les mer
av prosjektrådmann

God påske til dere alle!

Påsken er rett rundt hjørnet og de fleste ser nok frem til noen velfortjente fridager i fantastisk påskevær. Undertegnede og redaksjonen v/Tom Marius Holen, har i den anledning blitt inspirert til å lage en samling uhøytidelige fjellvettregler for å bygge en ny fylkeskommune. Det er mye lærdom å hente når man skal forene ansatte og ledere fra to fylkeskommuner, Statens Vegvesen og Vestfold Kollektivtrafikk, og hvorfor ikke dele disse inspirert av påskens fjellvettregler?

Les mer
av prosjektrådmann

Mer læring og verdiskaping gjennom innovative anskaffer

I fremtiden må offentlig og privat sektor klare å gjøre mer for mindre, og det skal vi klare gjennom ha ansatte og ledere som er nysgjerrige, lærende og er åpne mot omverden. Helt konkret betyr dette at vi må løse mange av våre utfordringer i dialog med markedet og gode samarbeidspartnere. Innovative anskaffelser er et godt verktøy i så måte. Hvert år etterspør det offentlige tjenester for 500 milliarder kroner, og kun 1-2 prosent av denne etterspørselen håndteres gjennom innovative anskaffelser.

Les mer
av prosjektrådmann

Møt Anette, Vanda og Gro

Alle ansatte blir berørt av sammenslåingsprosessen vi står midt oppe i. De som kanskje merker det mest i hverdagen er de som sitter i resepsjonen og møter alle som går inn og ut av fylkeshusene våre hver eneste dag. Selv har jeg gleden av å bli møtt av blide og serviceinnstilte ansatte i resepsjonen når jeg kommer til jobb hver dag enten det er i Skien eller Tønsberg. Derfor har jeg spurt Anette Solvold i Telemark og Vanda Maria de Assis Hansen og Gro Johansen Hov i Vestfold om deres tanker rundt regionreformen.

Les mer
av prosjektrådmann

Dyktige mellomledere styrker laget

Perioden som jeg har lagt bak meg har vært svært intensiv. Fortsettelsen blir travel den også, og i det arbeidet ønsker jeg å bli enda flinkere til å legge ut jevnlige blogginnlegg. Å sette ord på erfaringer og hendelser har stor verdi, og det bidrar til åpenhet om en reise som det er mulig å skrive mange bøker om.

Les mer