Over 250 ansatte har gitt råd til prosjektleder

av redaksjonen 02-Workshop-Vindfjelltunet--Ansatte

Ny organisasjons- og ledelsesmodell skal etter planen være på plass i begynnelsen av desember i år. Så langt har over 250 ansatte fra begge fylkeskommuner og Statens Vegvesen delt ideer og innspill til prosessen.

Onsdag 2. november møttes ansatte på Vindfjelltunet for dialog om hvordan det nye fylket skal organiseres.

–  Når vi har avrundet denne dagen, har vi hatt i overkant av 300 ledere og ansatte i fylkeskommunen og Statens vegvesen til å mene noe om den nye organisasjonen. Vi skal ta med oss innspillene, systematisere disse, og sørge for en sterk organisasjons- og ledelsesmodell som blir avgjort i desember, sier prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal.

Stort engasjement

Prosjektrådmannen er godt fornøyd med samlingene, og merker et sterkt engasjement hos alle som har deltatt.

– Alle er opptatt av sin egen organisasjon, alle er opptatt av de skal lykkes i arbeidet sitt, og at de skal være relevante for innbyggerne. Så registrerer jeg et sterkt engasjement, og mange er tydelige på hva vi lykkes med og hva vi ikke lykkes med like godt.

– Så legger jeg merke til fokuset på det strategiske samfunnsoppdraget i vektingen av hva ny organisasjonsmodell skal ta hensyn til.

Prosessen ble tidlig forankret hos de tillitsvalgte i august, og det har vært jevnlige samlinger med de hovedtillitsvalgte med oppsummeringer fra hver samling.  Det ble i utgangspunktet lagt opp til tre workshops. Etter hvert ble dette utvidet til fire, for å få med Statens vegvesen.

Skal bygge sten på sten

– Nå skal jeg ta med meg innspillene fra de fire workshopene, innspillene fra kommuner og samarbeidspartnere, og nasjonale forventninger. Dette skal summeres, vektes og konsekvensutredes. Så er det sånn at en organisasjonsmodell levendegjøres av mennesker. Dette handler om relasjoner, arbeidsprosesser tillit og en kultur som må bygges. Dette er lagbygging, og den må bygges sted på sten, avslutter prosjektrådmannen.