Å skape regional merverdi med virkemiddelaktørene

av prosjektrådmann Foto: Regionalt samarbeidsmøte

26. juni arrangerte fellesnemnda et regionalt samarbeidsmøte med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. De såkalte virkemiddelaktørene la vekt på mandat, resultater og potensial for videre utvikling.

Innspillene er svært viktige for å kunne komme nærmere hverandre, og for identifisere helt konkret hva vi trenger av kunnskap, metodeutvikling, tiltak og partnerskapsutvikling. Å spille hverandre gode skjer ikke av seg selv. Samarbeidsmøtet ble gjennomført som presentasjoner fra virkemiddelaktørene, spørsmål fra politisk nivå og en avsluttende oppsummering fra min side. Deler av denne oppsummeringen har jeg brukt som grunnlag for dette blogginnlegget.

Først ut var Anniken Fægri Damm Larsen, som leder Innovasjon Norge i Buskerud, Vestfold og Telemark. Hun stilte noen gode spørsmål. Hva skal vår region være i fremtiden? Hva er våre styrker, og klarer vi å vise vei på de rette stedene? Dag Oppen Berntsen i Forskningsrådet var tydelig på at vi måtte forstå oss selv for å kunne skape bedre forutsetninger for forskning og verdiskaping. Han viste bl. a. til at kystkulturen på Skagerrakkysten bar preg av mangfold, og at dette mangfoldet preger den mangfoldige næringsstrukturen som finnes i Vestfold og Telemark i dag. Videre understreket Damm Larsen at Vestfold og Telemark har høy innovasjonsevne grunnet en sterk kobling mellom håndverksfagene og akademia. Dette bildet kjenner vi også igjen fra vårt eget universitet, USN. USN jobber for å bli det mest arbeidsplassrelevante universitetet i Norge, og tilbyr utdanninger i tett kontakt med nærings- og arbeidsliv. For Vestfold og Telemark er USN en viktig kompetanse-, forsknings- og innovasjonsmuskel som vi må styrke videre.

Heidi Lyng fra Siva kom med visjonen «SIVA gir næringslivet rom til å vokse», og Lyng understreket hvor viktig det var at strategier ble konkretisert til koordinert handling. Visjonen til SIVA inspirerer, og nye Vestfold og Telemark fylkeskommune må gi den nye regionen rom til å vokse. Samtidig er det mange interessenter som skal samhandle om dette oppdraget, og da trenger vi sterke partnerskap som kan jobbe koordinert, konkret og med kunnskap og metodikk som gir regional merverdi. Handling og resultater er jo tross alt det som utgjør en forskjell.