Blogger om nytt fylke

av redaksjonen

Etter 73 dager i prosjektrådmannsstolen lanserer Jan Sivert Jøsendal i dag en splitter ny blogg for å styrke det interne og eksterne kommunikasjonsarbeidet knyttet til byggingen av nytt fylke.

–  Dialog med kommuner, næringsliv og andre gode samarbeidspartnere har høy prioritet, og det samme har intern kommunikasjon med ansatte og ledere. Det blir aldri nok informasjon i store endringsprosesser – det vet vi. Likevel har vi et mål om å kommunisere aktivt og åpent om det som skjer når et nytt fylke tar form, forteller Jøsendal.

Bloggen har fått navnet Vi bygger VT (lenke) og skal gi innblikk i alt det gode og viktige arbeidet som utføres i regi av ansatte, ledere og politisk nivå på reisen mot nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.

–  Her byr vi på store og små fortellinger fra sammenslåingslivet og arbeidet med å bygge nytt fylke. Vi ønsker å vise frem noen av alle de som bidrar inn i prosessen, og gi innblikk i hva som egentlig skjer når en ny fylkeskommune tar form, forklarer Jøsendal.

Den nye kanalen henvender seg både til ansatte, samarbeidspartnere og andre som ønsker å følge prosessen på nært hold, og er ment som et supplement til hovedkanalen vtfylke.no og begge fylkers offisielle kanaler.

Ingen bruksanvisning

Jøsendal har brukt den første tiden i ny rolle på å bli bedre kjent med ansatte i begge organisasjoner, en omfattende kommune-turné samt startet arbeidet med å utvikle ny organisasjons- og ledelsesmodell. For å nevne noe.

–  Å bygge en ny fylkeskommune er unikt – det er ikke en prosess som skjer per bruksanvisning.

Det handler om å ville hverandre vel, bygge en organisasjon for fremtiden og få til et godt og koordinert samarbeid mellom politikere, ansatte, ledere og tillitsvalgte i både prosjekt- og linjeorganisasjonene, sier Jøsendal.

Han oppsummerer den første tiden i rollen som prosjektrådmann som «god», preget av mange møter med et positivt arbeidsklima.

Er det noe som særlig har overrasket deg denne første tiden?

–  Kanskje ikke overrasket, men jeg tror flere vil bli forbauset over hvor mange viktige oppgaver fylkeskommunen gjør for innbyggerne og for regionen.

Distrikt og by

Arbeidet med å bygge nytt fylke er altså godt i gang. Den nye regionen vil romme 23 kommuner, 15 byer og om lag 430 000 innbyggere, og vil ha både en distrikts- og byprofil.

– Det er helt sentralt at den nye regionen videreutvikler en samfunnsutviklerrolle som er relevant og legitim for både by- og distriktskommuner, påpeker Jøsendal.

Du er i ferd med å avslutte en omfattende kommune-turné – hva er refleksjonene dine etter denne?

– Først og fremst er dette mye læring for meg. Jeg lytter og forsøker å forstå hva kommunene ser på som utfordringer og muligheter. Innspillene tar jeg med meg i mitt prosjektarbeid, i dialogen med politisk nivå og i den kommende ledelsesutøvelsen som skal prege ny ledergruppe fra januar 2019.

Selv om kommunebesøkene er over for denne gang, er ikke prosjektrådmannen ferdig med å besøke samarbeidspartnere i regionen. Viktige næringslivsaktører, andre offentlige samarbeidspartnere og unge stemmer fra Vestfold og Telemark står også på besøkslista.

Vilje og ydmykhet

Det nye fylket skal stå klart til bruk 1. januar 2020. Det er altså under halvannet år «å gjøre det på».

Kjenner du på et tidspress?

– Det er et stort ansvar. Strukturelt skal vi ha mye på plass 1. januar 2020, men det avgjørende er at vi lykkes i arbeidet med å utvikle en mulighetsorientert arbeids- og samhandlingskultur internt og eksternt, forklarer Jøsendal

Prosjektrådmannen trekker frem stikkordene «vilje» og «ydmykhet» når han skal beskrive hva som er viktigst å lykkes med for å lykkes med reformen.

– Vilje og ydmykhet for å bli bedre er et godt utgangspunkt, og da gjelder det ikke minst å være opptatt av ambisjonsnivå og resultater. Jeg pleier ofte si at bærekraft=værekraft. Å satse på noe betyr at noe har større prioritet enn noen annet. Det sikrer bærekraft, og på sikt bygger dette legitimitet og et godt omdømme, altså værekraft, forklarer Jøsendal.

Har du fortsatt tro på prosjektet?

– Jeg har stor tro på prosjektet. Det er givende å kunne jobbe for å utvikle bedre tjenester for innbyggerne, styrke lokaldemokratisk styring og jobbe for å utvikle samfunnsutviklerrollen i nært samarbeid med bl. a. kommuner og næringslivet. Samfunnets utfordringer blir stadig mer komplekse og det er mer viktig enn noen gang å løfte i lag. Det er på ingen måter enkelt, men det er svært motiverende å være med å påvirke samfunnsutviklingen, avslutter Jøsendal.

Unike Vestfold og Telemark

Tilbake til blogg. Vi bygger VT lanseres altså i dag. Målet med bloggen er å gi innblikk i – fra et prosjektrådmannsperspektiv –  hva som skjer når en ny fylkeskommune tar form.

En bloggende rådmann er jo ikke helt dagligdags – hvorfor ønsker du å starte en blogg?

–  Kommunikasjon spiller en nøkkelrolle i alle omstillings- og byggeprosesser. Denne bloggen er ett sted der ansatte og andre kan finne informasjon om prosjektet, og hvor man kan komme med spørsmål og innspill.

Jøsendal forteller vider at det legges opp til å invitere gjestebloggere, og å hente innspill som fokuserer på det som er unikt med Vestfold og Telemark. Bloggen er ment som et supplement til hovedkanalen vtfylke.no og begge fylkers offisielle kanaler.