Dyktige ledere i førersetet for den nye fylkeskommunen

av prosjektrådmann

Å bygge en helt ny organisasjon krever lederkraft, og for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune har den økt betydelig fra 9. januar. Jeg har hatt gleden av å få flere nye lederkollegaer, og dette har skjedd etter en grundig prosess hvor både interne ressurser og ekstern bistand er benyttet.

De nye lederne er Helge Galdal (direktør for opplæring og folkehelse), Lisbeth Eek Svensson (direktør for næring, innovasjon og kompetanse), Turid Kristoffersen (direktør for tannhelse og forebygging), Anne Pedersen (direktør for HR, mestring og utvikling) og Rune Hjertaas (direktør for økonomi, styring og eierskap). Tre direktørstillinger vil bli lyst ut eksternt. Disse stillingene er: 1. Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet 2. Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima 3. Samferdsel, miljø og mobilitet. Dette er viktige og attraktive stillinger som jeg håper dyktige ressurspersoner – eksternt og internt – vil søke på.

Nye Vestfold og Telemark er først og fremst en linjeorganisasjon, men har integrert to sterke matriseområder for å styrke organisasjonens og ledergruppas strategiske og analytiske kapasitet. Matriseområdene skal bidra til kunnskapsbasert og brukerorientert utvikling hvor ledergruppa og hver enkelt direktør blir ansvarliggjort til å fremme helhetstenkning. En helhetstenkning som skal styrke den nye fylkeskommunens rolle som en sterk og offensiv samfunnsutvikler innenfor en politisk styrt organisasjon. Nye utviklingsledere for de to matriseområdene Vestfold og Telemark + og Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon er henholdsvis Trine Orten Groven og Hege Glenna.

Frem til 1. mars skal ny ledergruppe lede organisasjonsbyggingen sammen med undertegnede. Mellomledernivået skal være på plass 1. mars og alle ansatte skal ha en organisatorisk tilknytning innen 1. juni. Tidsplanen er fortsatt ambisiøs, men med en løsningsorientert innstilling, felles vilje til å tenke organisasjonens beste og et tett og nært samarbeid med de tillitsvalgte, er jeg sikker på at prosessen videre vil bli konstruktiv og lærerik.