Dyktige mellomledere styrker laget

av prosjektrådmann

Perioden som jeg har lagt bak meg har vært svært intensiv. Fortsettelsen blir travel den også, og i det arbeidet ønsker jeg å bli enda flinkere til å legge ut jevnlige blogginnlegg. Å sette ord på erfaringer og hendelser har stor verdi, og det bidrar til åpenhet om en reise som det er mulig å skrive mange bøker om.

Perioden som jeg har lagt bak meg har vært svært intensiv. Fortsettelsen blir travel den også, og i det arbeidet ønsker jeg å bli enda flinkere til å legge ut jevnlige blogginnlegg. Å sette ord på erfaringer og hendelser har stor verdi, og det bidrar til åpenhet om en reise som det er mulig å skrive mange bøker om.

Akkurat nå har vi hatt en spennende uke som startet med offentliggjøring av mellomledere på mandag. Jeg skjønner at mange i organisasjonen har vært spente på hvem som potensielt skal bli deres nærmeste leder.

Vi har fått 18 utmerkede mellomledere som jeg glad for å ha med meg på laget videre. Jeg er sikker på at de kommer til å gjøre en strålende jobb, og vil å få en viktig rolle i arbeidet som vi skal i gang med fremover. Ledergruppen møter de tillitsvalgte 29. mars for å drøfte prosessen med kartleggingssamtaler og innplasseringssamtaler. De nye mellomlederne blir helt sentrale i oppfølgingen av dette.

En slik innplasseringsprosess medfører både glede og skuffelse. Noen av ledere ønsket ikke å være med videre, enten det var på grunn av alder eller av andre årsaker. At andre er skuffet for at de ikke får fortsette i den rollen de hadde håpet på, har jeg veldig stor forståelse for. Jeg er likevel glad for at de vil være med oss videre.

Neste steg nå er intern utlysning av de mellomlederstillingene som ikke er besatt. Hvordan dette skal foregå vil det komme informasjon om på felles ansattportal i neste uke. De mellomlederstillinger som ikke er besatt etter denne interne utlysningsrunden, blir lyst ut eksternt.

Torsdag 20. mars var det husmøter i Tønsberg og Skien. Jeg håper mange hadde anledning til å være tilstede her og fikk møte to av de tre direktørene som er sist ankommet til ledergruppen. Gunnar Berg Treidene på samferdsel, miljø og mobilitet og Else Blom på kultur, regional identitet, idrett og frivillighet. Øistein Brinck på samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima må jobbe ut oppsigelsestiden i Porsgrunn kommune, men gleder seg til å komme til oss når den er ferdig.

Å være tilstede på husmøtene er sånt som gir meg energi og motivasjon til å jobbe videre. Det å møte alle de flinke medarbeidere i de to fylkeskommunene, i Statens Vegvesen og i Vestfold Kollektivtrafikk gir meg troen på at vi er på god vei til å bygge en organisasjon til beste for innbyggerne i Vestfold og Telemark.