En god start for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune

av prosjektrådmann Foto: puslespill

4000 ansatte i Telemark fylkeskommune, Statens Vegvesen og Vestfold fylkeskommune skal bli én organisasjon fra 1. januar 2020. Mange gleder seg, noen gruer seg og mange er spente på arbeidsoppgaver, kollegaer, ledere og eventuelt ny arbeidsplass. Det er helt naturlig.

Ny organisasjonsmodell  – og prosessen frem dit – har i overveiende grad blitt godt mottatt, og mange ansatte er spesielt glade for at organisasjonen vektlegger – både strukturelt og i sin begrunnelse – behovet for kunnskapsbasert samhandling på tvers av avdelinger og fagområder. Det er jeg glad for. I prosessen frem mot overordnet organisasjonsmodell har alle kommuner, sentrale nærlingslivsaktører,  tillitsvalgte, ansatte og ledere blitt lyttet til. De interne og eksterne rådene er sortert, kategorisert og vektet. Kort sagt har den brede involveringsprosessen påvirket utformingen av ny organisasjon, og hvordan nye Vestfold og Telemark skal løse sine utadrettede og interne utfordringer. Det har vært en spennende reise så langt. Jeg har ingen grunn til å tro at det blir mindre spennende fremover. Heller tvert i mot. Å forme en ny organisasjon handler om en god miks av fornuft og følelser. Organisasjoner er menneskelig samhandling i praksis. I 2019 vil den nye organisasjonen ta mer og mer plass på bekostning av de to eksisterende linjeorganisasjonene, og vi står grunnleggende sett overfor to utfordringer: 1. Bygge en ny, sterk og omstillingsdyktig fylkeskommune 2. Drifte og avvikle to eksisterende linjeorganisasjoner. Med dyktige politikere og ansatte med på laget, er jeg sikker på at vi vil lykkes. Det fortjener ikke minst innbyggerne i Vestfold og Telemark.