En skole for alle – et nytt skoleår

av gjesteblogg

Av Helge Galdal, direktør sektor for Opplæring og folkehelse. Etter en fortjent sommerferie var det forrige uke skolestart igjen. Velkommen til nytt skoleår for alle elever og ansatte på de videregående skolene våre i Vestfold og Telemark.

Dette er starten på en spennende reise for mange ungdommer. Videregående skole oppleves nok for mange av våre elever som de første stegene inn i voksenlivet.

I løpet av dette skoleåret kommer våre to fylker til å bli slått sammen til ett. De fleste vil nok ikke merke den store forskjellen i hverdagen, men noen store forskjeller er allerede på plass. I løpet av sommeren har alle elever og ansatte på skolene fått ny felles e-postadresse. Der e-postadressen tidligere endte med vfk.no eller t-fk.no er det nå blitt vtfk.no. En liten men viktig markering om at vi nå hører sammen.

En annen felles ting er at det har kommet på plass et felles ordensreglement. Etterhvert vil det også komme flere endringer. Fellesnemnda har behandlet sak om mål og satsingsområder for opplæring og folkehelse og vi har fått noen tydelige mål: Vi skal sammen jobbe for økt gjennomføring, økt læringsutbytte og økt livsmestring for alle våre elever og lærlinger.

Vi har siste årene sett at tallene for gjennomføring har gått i en positiv retning i både Vestfold og Telemark. Fullføringsgraden i regionen vår ligger litt over landsgjennomsnittet. Dette skyldes at begge fylker har jobbet bevisst og godt med dette. Det er veldig bra, men vi kan ikke stoppe der. Vi må huske på at rundt 9 prosent av unge mellom 16 og 25 år i Vestfold og Telemark verken er i utdanning eller arbeid, og er særlig utsatt for å havne varig utenfor arbeidslivet.

De som havner utenfor har kanskje på et tidspunkt vært innom våre skoler og av flere grunner har ikke det passet dem. Det er også en av grunnene til at vi i den nye fylkeskommunen har vi gjort et helt nyskapende grep. Vi har koblet opplæring og folkehelse. Denne nye organisering gir oss forsterket kraft til å jobbe med livsmestring og helsefremmende skoler – det skal vi utnytte og denne satsingen skal merkes.

Jeg har de siste årene vært fylkesopplæringssjef i Telemark. Det betyr at jeg kjenner godt forholdene her fra før. Nå ser jeg frem til å bli bedre kjent med skoler og ansatte i Vestfold og tror at vi har mye å lære av hverandre. Hvis dere ser meg på besøk på en skole, eller i andre sammenhenger, ta kontakt hvis dere har noe på hjertet.