God påske til dere alle!

av prosjektrådmann

Påsken er rett rundt hjørnet og de fleste ser nok frem til noen velfortjente fridager i fantastisk påskevær. Undertegnede og redaksjonen v/Tom Marius Holen, har i den anledning blitt inspirert til å lage en samling uhøytidelige fjellvettregler for å bygge en ny fylkeskommune. Det er mye lærdom å hente når man skal forene ansatte og ledere fra to fylkeskommuner, Statens Vegvesen og Vestfold Kollektivtrafikk, og hvorfor ikke dele disse inspirert av påskens fjellvettregler?

1.Planlegg hva slags organisasjon du vil bygge og sørg for god politisk forankring

Planlegging er avgjørende i en så stor og omfattende prosess. Du må vite hvorfor, hva og hvordan du skal gjøre det.

2. Tilpass prosessen til de regionale forholdene

Det er viktig å fange interessene og behovene til kommuner, næringsliv og andre gode samarbeidspartnere. Skal vi fylle rollen som samfunnsutvikler må vi være på lag med de gode kreftene rundt oss.

3. Styr etter politiske vedtak  

Vi er en politisk drevet organisasjon som styres med bakgrunn i politiske vedtak. Samtidig er politikken hele tiden i bevegelse, og det er viktig at organisasjonen har en godt utviklet «politisk radar»

4. Noen ganger skjer det uforutsette ting. Selv om du har planlagt godt

Alle prosesser møter på utfordringer som de ikke har planlagt for. Ingen utvikling er lineær. Organisasjoner består av mennesker.

5. Bruk erfaringer fra andre sammenslåingsprosesser

Selv om hver sammenslåing er unik er det lærdom å hente fra andre. Vi er i den situasjonen at flere fylkeskommuner og kommuner også bygger nye organisasjoner.

6.Ikke planlegg for ting som det ikke er mulig å gjennomføre

Når man skal bygge noe nytt er det lett å gape over for mye. Å skape en helt ny organisasjon er en mulighet til å tenke nytt. Selv om det er fristende å lage seg hårete mål og store visjoner må man huske at det også skal være mulig å gjennomføre.

7. Vit hvor du er i prosessen. Hva du har gjort og hva du skal gjøre

Det er viktig å holde oversikt over hva som er gjort og hva som står igjen. Derfor må man hele tiden holde oversikt over de prosjektene og prosessene som er pågående og de som ikke har startet ennå. Veien til suksess i en sammenslåingsprosess er god prosjektstyring og en klok balanse mellom struktur- og kulturarbeid.

8. Det er mulig å endre på en beslutning

Vi er hele tiden i bevegelse, og forutsetninger endrer seg. Her er det viktig med en klok balanse mellom forutsigbarhet, retning og naturlige endringer kan gi et bedre sluttresultat

9. Spar på kreftene og ta en pause når du har anledning

Påsken er en slik anledning. Kos deg alene og sammen med familie og venner. Hvordan du henter energi er opp til deg, men litt påskesol gjør sikkert bra for de fleste.

God påske!

PS! For å ikke skape noen forvirring. Dette er de ordentlige fjellvettreglene.

  1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.
  2. Tilpass turen etter evne og forhold.
  3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
  4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
  5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
  6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
  7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
  8. Vend i tide – det er ingen skam å snu.
  9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig