Gradvis blir en fylkeskommune til

av prosjektrådmann

25. juni var det siste møte i fellesnemda før sommeren med en historisk stor mengde med saker til behandling.

Det gir rom for noen tanker og refleksjoner rundt det året jeg har hatt siden jeg begynte i jobben 1. august i fjor.

Mange har stått på for at vi har kommet dit vi er i dag, og det vil jeg takke både ansatte og ledere for. Begynner man å summere antallet saker som har vært til behandling så ser vi at det har stor aktivitet det siste året. Siden 1. august 2018 har fellesnemda til sammen behandlet 108 politiske saker, PSU har behandlet 35 politiske saker, mens HTV har behandlet 56 drøftingssaker.

I tillegg til at det var en stor saksmengde til møtet i fellesnemnda, var det også stor bredde i tema på sakene som ble behandlet. Det forteller meg at vi er på vei til å bygge fylkeskommunen. De politiske sakene handler ikke lenger bare om det som må være på plass rent formelt, men at vi også i større grad åpner opp for de politiske vurderingene.

Det var saker som angikk økonomi, blant annet kommuneproposisjonen, og arbeidet med budsjett og økonomiplan ble behandlet. I tillegg ble nytt økonomireglement for Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtatt. Det ble også vedtatt flere tilskuddsordninger på kulturfeltet og prosjektplan for klimanettverk for Vestfold og Telemark. Fellesnemda debatterte også om Vestfold og Telemark fylkeskommune skal overta den ikke-statlige flyplassen i Notodden fra 2020 og hvilke forutsetninger som skal ligge til grunn for en overtagelse.

Nytt fylkeshus i Skien ble også diskutert. Fellesnemnda har tidligere bedt prosjektleder om å utrede alternativer til dagens fylkeshus. Det har vært gjennomført en grundig utredning hvor gruppen som har stått for denne utredningen fikk velfortjent ros. Og ikke minst fikk vi et mandat til å gå videre med denne saken.

Nå har vi en måned uten møte og en mulighet til å senke skuldrene litt. Men bare litt. Skal vi ha alt på plass innen 1. januar 2020 må vi snart starte forberedelsene til neste møte i fellesnemda 20. august.