Kompetansen fra Statens Vegvesen styrker oss som organisasjon

av redaksjonen

Sams vegadministrasjon blir en del av den nye fylkeskommunen fra 1. januar 2020. Onsdag 31. oktober møttes prosjektrådmannen og ansatte i Statens Vegvesen til dialog om hvordan det nye fylket skal organiseres.

– Det er en stor berikelse å få sams inn i fylkeskommunen. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dere, og skal gjøre alt jeg kan for at dette skal bli en god og ryddig prosess, sa prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal da han møtte vegavdelingene i Vestfold og Telemark.

Ny organisasjons- og ledelsesmodell skal etter planen være på plass i begynnelsen av desember i år. Over 300 ansatte fra begge fylkeskommuner og Statens Vegvesen inviteres til å medvirke i dette arbeidet.

God overgang

Sams vegadministrasjons oppgaver blir overført til fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen. Det vedtok Stortinget i 2017.

– Fylkeskommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver. Med kompetansetilførselen fra Statens Vegvesen styrker vi forutsetningene for en bli en enda bedre samfunnsutvikler. Vi er opptatt av en god overgang som klarer å håndtere alle de arbeidsgiverrelaterte, økonomiske og digitale konsekvensene på en ryddig og systematisk måte, forklarte Jøsendal.

Fylkeskommunene er i dag politisk og økonomisk ansvarlige for fylkesvegnettet, mens Statens vegvesen, gjennom sams vegadministrasjon, utfører oppgaver knyttet til vegadministrasjon av fylkesvegene på vegne av fylkeskommunene.

Styrker rollen som samfunnsutvikler

Prosjektrådmannen betegner overføringen av sams vegadministrasjon som et «prosjekt i prosjektet»:

– Det dreier seg om en stor struktur- og kulturendring. Dere kommer med en stor grad av spisskompetanse inn i en organisasjon med et bredt samfunnsoppdrag. Det er viktig å videreføre styrkene i begge organisasjoner samtidig som vi bygger en framtidsrettet organisasjon med felles visjon og verdier.

Det skal gjennomføres en overordnet ROS-analyse for overføring av oppgaver og ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunen.

Handler om mennesker

Arbeidet med ny organisasjons- og ledelsesprosess skjer i nær dialog med ledere, ansatte, tillitsvalgte og politisk nivå.

– Vi skal bygge et nytt fylke som skal gi bedre tjenester, sterkere lokaldemokrati og en styrket samfunnsutviklerrolle – det er bestillingen. Det lykkes vi bare med hvis vi har et godt og involverende samarbeid med ansatte, forklarte Jøsendal.

Metoden som legges til grunn er brukt i andre sammenslåingsprosesser, med gode erfaringer.

– Uansett hvilken organisering vi lander, handler det i bunn og grunn om mennesker. Jeg er sikker på at vi skal løse samfunnsoppdraget til den nye regionen uavhengig av organisasjonsmodell – det handler aller mest om den kulturen vi bygger sammen, sa prosjektrådmannen.