Merverdi

av prosjektrådmann Fra møte med hovedtillitsvalgte

Som prosjektleder for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune er det mye å glede seg over. Mange ansatte og ledere legger ned en betydelig arbeidsinnsats hver dag, og som prosjektleder merker jeg en stor vilje til å bidra. Det gjelder i høyeste grad de tillitsvalgte også.

I mine faste møter med hovedtillitsvalgte tenker jeg ofte på – og er veldig glad for – at vi har et arbeidsliv i Norge som anerkjenner verdien av tett samhandling med arbeidstakernes representanter. Ikke bare som medskapere og løsningsorienterte samarbeidspartnere, men også som viktige formidlere at hva mange i organisasjonene er opptatt av. Som prosjektleder bruker jeg mye av tiden intern og eksternt til å formidle retning og prioriterte aktiviteter. Samtidig bruker jeg nesten like mye tid på å fortolke og navigere. Her er den tette samhandlingen med tillitsvalgte helt avgjørende for at jeg kan ha en god kurs i mitt arbeid.

Under dagens møte med hovedtillitsvalgte og hovedvernombud hadde vi en omfattende liste med viktige orienterings- og drøftingssaker. Vi drøftet fremdriftsplan for organisasjons- og ledelsesmodell, prinsipper for styring og ledelse i nye Vestfold og Telemark og et nytt prosjekt for kultur- og omdømmebygging. Utover dette informerte vi om hvordan vi møter utfordringene med overføringen av ansatte fra Statens Vegvesen, rekruttering i budsjettperioden og plan for arbeid med budsjett- og økonomiplan. Alle møtene starter med en statusorientering fra prosjektleder. Det er mye som skjer, og det er et stort behov for å snakke oss gjennom gjennomførte og planlagte hendelser for å sikre felles forståelse. Jeg er også glad for at vi har en kultur for å snakke åpent med hverandre. Man trenger ikke alltid å være enige, men åpen og løsningsorientert kommunikasjon styrker forutsetningene for et godt samarbeid.