Møt Anette, Vanda og Gro

av prosjektrådmann

Alle ansatte blir berørt av sammenslåingsprosessen vi står midt oppe i. De som kanskje merker det mest i hverdagen er de som sitter i resepsjonen og møter alle som går inn og ut av fylkeshusene våre hver eneste dag. Selv har jeg gleden av å bli møtt av blide og serviceinnstilte ansatte i resepsjonen når jeg kommer til jobb hver dag enten det er i Skien eller Tønsberg. Derfor har jeg spurt Anette Solvold i Telemark og Vanda Maria de Assis Hansen og Gro Johansen Hov i Vestfold om deres tanker rundt regionreformen.

Anette forteller at regionreformen definitiv er noe som påvirker arbeidsdagen i resepsjonen.

-Jeg merker regionformen ved at det er mer møtevirksomhet og økende aktivitet med besøk til fylkeshuset. Det er også merkbart for oss på sentralbordet ved at vi har flere henvendelser fra publikum og fra virksomheter på telefonen, sier hun.

Vanda og Gro som sitter på fylkeshuset i Vestfold sier at de i begynnelsen av prosessen merket en annen energi og en annen dynamikk enn de var vant til på huset.

-Det er vanskelig å beskrive den energien. Vi tror det var en blanding av usikkerhet og siden alt ikke var helt avklart om hva den prosessen innebærer for den enkelte og vår arbeidsplass. I dag er det litt mer avslappet energi, men fortsatt spent siden ikke alt er på plass med ny fylkeskommune. Men det begynner å ta form og vi ansatte begynner å danne et konkret bilde av framtidens arbeidsplass og oppgaver, sier de.

Anette har noen forslag til hvordan vi kan yte enda bedre service i den nye fylkeskommunen.

-Vi kan gjøre avdelingene mer tilgjengelig på henvendelser fra publikum og virksomhetene.

Hvordan vi skal få til det har hun også forslag til.

-Dette kan løses med digitale løsninger på flere av våre tjenester og en utvidet sentralbordfunksjon, et call-senter (servicetorg) som bidrar til at brukerne får raskere svar på sine henvendelser.

Det er viktig å ta med det som er bra i dag også, mener Vanda og Gro.

-Det gode arbeidsmiljøet som preger huset nå er noe vi synes er viktig å få videreført etter sammenslåingen. Det er det alle som blir ansatt her bemerker. Også må vi bygge tilhørighet til Vestfold og Telemark fylkeskommune som en samlet enhet, samtidig som man tar vare på fylkeshusets egenskaper og miljø, sier de.

Alle tre er enige om at for å yte enda bedre service i ny organisasjon så er det viktig å tenke på innbyggerne.

–  Vi må huske hvem vi er til for å tjene. Det er fylkeskommunens innbyggere og vi må være tilgjengelig for dem med åpent hus og hvor lett for å få kontakt med de som jobber her. Det må vi ikke glemme i en travel arbeidshverdag, sier Vanda og Gro.

Anette i Telemark minner om at den informasjonen som er tilgjengelig for innbyggerne også er viktig.

-Det er viktig at nettsidene våre er oppdaterte og at informasjon ligger lett tilgjengelig slik at det er enkelt for brukerne å finne nødvendig informasjon og oversikt over fylkeskommunens tjenester, sier Anette.

Også må vi ikke glemme de som ikke synes at digitaliseringen gjør alt enklere, legger Gro og Vanda til.

-Husk at alle ikke er gode på den elektroniske samhandlingen som vi ser kommer på alle områder, avslutter Vanda og Gro.

Anette, Gro og Vanda tar pulsen på organisasjonen, og representerer vår svært viktige førstelinjetjeneste i møte med innbyggerne. Jeg er stolt over at vi har så dyktige og kloke medarbeidere, og jeg skal ta med meg deres råd når vi fortsetter å bygge nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.