Nye Vestfold og Telemark – utadvendt og attraktiv

av prosjektrådmann

12. desember vil jeg offentliggjøre ny organisasjonsmodell for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Jeg ser frem til å redegjøre for hvilke strategiske hensyn som er utslagsgivende for organisering, prioriteringer og samhandlingsformer, og ikke minst å forklare hvordan nye Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha et utadvendt og innbyggernært blikk mot hele regionen i tillegg til å være en attraktiv kompetanseorganisasjon for alle ansatte.

Organiseringen skal blant annet bidra til å styrke det næringslivsrettede verdiskapingsarbeidet i regionen, og understøtte en operativ og lærende ledelse som er opptatt av et kvalitativt godt tjenestetilbud og kunnskapsbasert regional utvikling. I hele høst har jeg fått mange gode råd og innspill fra ansatte, kommunene og representanter fra næringslivet. I tillegg har jeg vært opptatt av at den nye fylkeskommunen – organisatorisk sett – må kunne svare opp nasjonale og regionale politiske ambisjoner. Det er mange hensyn som skal balanseres når det skal bygges en ny organisasjon med 4000 ansatte innenfor en region med stor geografisk utbredelse. Det finnes sjelden organisatoriske fasitløsninger. Kontekst trumfer det meste, og etter en åpen og involverende prosess er jeg veldig takknemlig for at jeg har fått innspill til det kartet jeg og mine nærmeste ledere skal navigere etter sammen med alle ansatte i tiden fremover.