Organisasjons- og ledelsesmodell i støpeskjeen

av prosjektrådmann

Hvilken organisasjons- og ledelsesmodell bør Vestfold og Telemark fylkeskommune utvikle for å realisere bedre tjenester, styrke samfunnsutviklerrollen og sikre økt lokaldemokratisk styring? Denne spennende og viktige utfordringen engasjerer alle virksomhetslederne og tillitsvalgte som er samlet på Skagerak Arena i dag. Med seg inn i prosessarbeidet har deltakerne et bredt erfaringsgrunnlag, solid kompetanse og et sterkt engasjement. Oppmerksomheten rettes først og fremst mot strategiske hensyn for en ny, fremtidig organisasjon.