Vi bygger Vestfold og Telemark fylkeskommune!

av prosjektrådmann

Min oppstart i 2019

Januar var en interessant og hektisk måned. Jeg har fortsatt den tette dialogen med ansatte, ledere og tillitsvalgte. Samtidig har jeg forsøkt å være på arenaer hvor våre viktigste samarbeidspartnere er, og jeg har samarbeidet tett med teamet som jobber med regional planstrategiprosess. Utrolig spennende og lærerikt, og helt avgjørende for hvordan vi skal kunne komme i posisjon til å utvikle vår flotte region på en positiv måte.

Les mer
av prosjektrådmann

Dyktige ledere i førersetet for den nye fylkeskommunen

Å bygge en helt ny organisasjon krever lederkraft, og for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune har den økt betydelig fra 9. januar. Jeg har hatt gleden av å få flere nye lederkollegaer, og dette har skjedd etter en grundig prosess hvor både interne ressurser og ekstern bistand er benyttet.

Les mer
av prosjektrådmann

Nye Vestfold og Telemark – utadvendt og attraktiv

12. desember vil jeg offentliggjøre ny organisasjonsmodell for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Jeg ser frem til å redegjøre for hvilke strategiske hensyn som er utslagsgivende for organisering, prioriteringer og samhandlingsformer, og ikke minst å forklare hvordan nye Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha et utadvendt og innbyggernært blikk mot hele regionen i tillegg til å være en attraktiv kompetanseorganisasjon for alle ansatte.

Les mer
av gjesteblogg mann som står på en pil

Å bygge en ny og smidig organisasjon

Av Stig Roar Wigestrand: Jeg var med på et felles lederseminar for Vestfold og Telemark 23. november, og fikk møte de erfarne, inspirerende og flotte menneskene som skal lede endringen og utviklingen av det nye fylket. Jeg har gjort meg flere tanker etter samlingen, og vil gjerne dele noen her.

Les mer
av prosjektrådmann Fra møte med hovedtillitsvalgte

Merverdi

Som prosjektleder for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune er det mye å glede seg over. Mange ansatte og ledere legger ned en betydelig arbeidsinnsats hver dag, og som prosjektleder merker jeg en stor vilje til å bidra. Det gjelder i høyeste grad de tillitsvalgte også.

Les mer
av prosjektrådmann

Uvurderlig prosjektstøtte

Å bygge en ny fylkeskommune krever aktiv deltakelse fra mange dyktige og engasjerte ansatte og ledere i Vestfold og Telemark. God prosjektstyring og prosjektledelse er helt avgjørende for å lykkes i dette viktige arbeidet. I Vestfold og Telemark har vi et meget kompetent prosjektstøttemiljø som blant annet holder kurs for ansatte som har et særlig prosjektansvar.

Les mer
av prosjektrådmann

Organisasjons- og ledelsesmodell i støpeskjeen

Hvilken organisasjons- og ledelsesmodell bør Vestfold og Telemark fylkeskommune utvikle for å realisere bedre tjenester, styrke samfunnsutviklerrollen og sikre økt lokaldemokratisk styring? Denne spennende og viktige utfordringen engasjerer alle virksomhetslederne og tillitsvalgte som er samlet på Skagerak Arena i dag. Med seg inn i prosessarbeidet har deltakerne et bredt erfaringsgrunnlag, solid kompetanse og et sterkt engasjement. Oppmerksomheten rettes først og fremst mot strategiske hensyn for en ny, fremtidig organisasjon.