Vi bygger Vestfold og Telemark fylkeskommune!

av gjesteblogg mann som står på en pil

Å bygge en ny og smidig organisasjon

Av Stig Roar Wigestrand: Jeg var med på et felles lederseminar for Vestfold og Telemark 23. november, og fikk møte de erfarne, inspirerende og flotte menneskene som skal lede endringen og utviklingen av det nye fylket. Jeg har gjort meg flere tanker etter samlingen, og vil gjerne dele noen her.

Les mer
av prosjektrådmann Fra møte med hovedtillitsvalgte

Merverdi

Som prosjektleder for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune er det mye å glede seg over. Mange ansatte og ledere legger ned en betydelig arbeidsinnsats hver dag, og som prosjektleder merker jeg en stor vilje til å bidra. Det gjelder i høyeste grad de tillitsvalgte også.

Les mer
av prosjektrådmann

Uvurderlig prosjektstøtte

Å bygge en ny fylkeskommune krever aktiv deltakelse fra mange dyktige og engasjerte ansatte og ledere i Vestfold og Telemark. God prosjektstyring og prosjektledelse er helt avgjørende for å lykkes i dette viktige arbeidet. I Vestfold og Telemark har vi et meget kompetent prosjektstøttemiljø som blant annet holder kurs for ansatte som har et særlig prosjektansvar.

Les mer
av prosjektrådmann

Organisasjons- og ledelsesmodell i støpeskjeen

Hvilken organisasjons- og ledelsesmodell bør Vestfold og Telemark fylkeskommune utvikle for å realisere bedre tjenester, styrke samfunnsutviklerrollen og sikre økt lokaldemokratisk styring? Denne spennende og viktige utfordringen engasjerer alle virksomhetslederne og tillitsvalgte som er samlet på Skagerak Arena i dag. Med seg inn i prosessarbeidet har deltakerne et bredt erfaringsgrunnlag, solid kompetanse og et sterkt engasjement. Oppmerksomheten rettes først og fremst mot strategiske hensyn for en ny, fremtidig organisasjon.

av prosjektrådmann

Dele, erfare og lære

Nye fylkeskommuner går gjennom store fusjonsprosesser om dagen. Hovedoppdraget er å utvikle samfunnsutviklerrollen, tilby bedre tjenester og styrke lokaldemokratisk styring. Disse målsettingene ble ikke minst understreket av statssekretær Aase Marthe Horrigmo på en viktig erfaringssamling for sammenslåtte fylkeskommuner på Gardermoen i dag.

Les mer
av prosjektrådmann

Læring skjer i møte med mennesker

12. oktober hadde jeg gleden av å besøke tre store avdelinger i Vestfold fylkeskommune: kultursektoren, regionalsektoren og stabsavdelingen. Her jobbes det blant annet med folkehelse, biblioteksutvikling, idrett- og friluftsliv, samferdsel, næringsutvikling, regionalt planarbeid, digitalisering og eiendomsforvaltning. Alle er med og påvirker samfunnsutviklingen på en positivt måte, direkte eller indirekte.

Les mer
av prosjektrådmann

Velkommen til vår splitter nye blogg!

Her byr vi på store og små fortellinger fra sammenslåingslivet og arbeidet med å bygge nytt fylke. Vi ønsker å vise frem noen av alle dem som bidrar inn i prosessen, og gi innblikk i hva som egentlig skjer når en ny fylkeskommune tar form.

Les mer