Vi bygger Vestfold og Telemark fylkeskommune!

av prosjektrådmann

Dele, erfare og lære

Nye fylkeskommuner går gjennom store fusjonsprosesser om dagen. Hovedoppdraget er å utvikle samfunnsutviklerrollen, tilby bedre tjenester og styrke lokaldemokratisk styring. Disse målsettingene ble ikke minst understreket av statssekretær Aase Marthe Horrigmo på en viktig erfaringssamling for sammenslåtte fylkeskommuner på Gardermoen i dag.

Les mer
av prosjektrådmann

Læring skjer i møte med mennesker

12. oktober hadde jeg gleden av å besøke tre store avdelinger i Vestfold fylkeskommune: kultursektoren, regionalsektoren og stabsavdelingen. Her jobbes det blant annet med folkehelse, biblioteksutvikling, idrett- og friluftsliv, samferdsel, næringsutvikling, regionalt planarbeid, digitalisering og eiendomsforvaltning. Alle er med og påvirker samfunnsutviklingen på en positivt måte, direkte eller indirekte.

Les mer
av prosjektrådmann

Velkommen til vår splitter nye blogg!

Her byr vi på store og små fortellinger fra sammenslåingslivet og arbeidet med å bygge nytt fylke. Vi ønsker å vise frem noen av alle dem som bidrar inn i prosessen, og gi innblikk i hva som egentlig skjer når en ny fylkeskommune tar form.

Les mer
av redaksjonen

Blogger om nytt fylke

Etter 73 dager i prosjektrådmannsstolen lanserer Jan Sivert Jøsendal i dag en splitter ny blogg for å styrke det interne og eksterne kommunikasjonsarbeidet knyttet til byggingen av nytt fylke.

Les mer
av prosjektrådmann

Møte med ansatte i Vestfold kollektivtransport AS

I dag har jeg møtt alle 23 ansatte og ledere i VKT for å snakke om hva de ansatte er opptatt av, og hvordan vi bygger nye Vestfold og Telemark fylkeskommune. Transport og menneskers mobilitet blir også svært viktig i ny region, og det er godt å møte ansatte og ledere som er offensive og endringsvillige. Jeg er imponert over alt VKT får til. Stabil kundevekst over flere år, og 10 millioner registrerte påstigninger i 2017, er ikke småtteri! VKT blir en viktig medspiller når vi skal planlegge for fremtidens reisebehov/transportløsninger i ny region. Selskapet er heleid av Vestfold fylkeskommune.