Stolt over de nye lederne i Vestfold og Telemark fylkeskommune

av prosjektrådmann

Onsdag 8. mai møtte jeg nye ledere som vil være med å forme nye Vestfold og Telemark fylkeskommune, og jeg hadde gledet meg lenge til denne dagen. Utrolig godt å være sammen med det nye laget, sette ord på felles utfordringer og rette blikket mot alt det spennende vi skal få til sammen.

Faktisk var dette første gang alle nye seksjonsledere, direktører og ledere av utviklingsenhetene i Vestfold og Telemark fylkeskommune var samlet til en felles ledersamling. Og det skjedde på historisk grunn i Larvik.

Etter min innledning hvor jeg blant annet la vekt på læring, vår avhengighet av hverandre og viktigheten av å opptre som et samlet lederlag, ba jeg alle seksjonslederne om å sette ord på hvordan innbyggerne og våre viktigste samarbeidspartnere positivt skal merke at vi blir en ny fylkeskommune. Om jeg skal karakterisere seksjonsledernes samlede respons i noen få ord vil jeg si at det er riktig å trekke frem høye ambisjoner, innbyggernærhet og en fylkeskommune som må være opptatt av å utvikle hele regionen.

I Larvik var vi samlet i den over 350 år gamle tollboden som blant anet har huset den kjente båtbyggeren Colin Archer. Det var også her Colin Archer ble født, vokste opp og drev sitt båtbyggeri. I mange år forfalt huset før det ble tatt over av stiftelsen Tollerodden i 1999 med formål om å restaurere huset og bruke det til ulike kulturformål.

Restaureringen er en suksesshistorie som man kan la seg inspirere av. Stiftelsen har møysommelig restaurert ett og ett rom frem til hele boligen nå er restaurert og kan brukes til ulike formål. Det viser hva man kan få til gjennom systematisk arbeid, entusiastisk skaperkraft og egeninnsats, og ikke minst hvilken fantastisk verdi frivilligheten representerer i Larvik og i regionen vår.

Dagen i Larvik inspirerte meg på mange måter. Restaureringsarbeidet av det gamle Tollerhuset viser at det nærmest umulige er mulig. Det som avgjør er viljen, drivkraften og å jobbe sammen over tid. Videre viste dagen meg verdien av å være sammen, senke skuldrene i en hektisk tid og bli inspirert av hverandre og det store oppdraget vi skal løse sammen.