Uvurderlig prosjektstøtte

av prosjektrådmann

Å bygge en ny fylkeskommune krever aktiv deltakelse fra mange dyktige og engasjerte ansatte og ledere i Vestfold og Telemark. God prosjektstyring og prosjektledelse er helt avgjørende for å lykkes i dette viktige arbeidet. I Vestfold og Telemark har vi et meget kompetent prosjektstøttemiljø som blant annet holder kurs for ansatte som har et særlig prosjektansvar.

Like før helgen fikk jeg melding om at tre prosjektlederkurs var gjennomført i Skien og Tønsberg med totalt 30 deltakere. Det har også blitt gjennomført et kurs for prosjekteiere i Tønsberg.

Videre er det opprettet skybaserte tjenester som «forum for prosjektstøtte», prosjektrom og tips til bruk av verktøy i prosjektportalen. Det gjennomføres også ukentlige Skypemøter med prosjektledere og prosjekteiere. Ny kurs planlegges i både Skien og Tønsberg, og alle kurs blir evaluert i etterkant med tanke på nytteverdi.

Som prosjektrådmann er jeg glad for at prosjektaktiviteter som er gjensidig avhengige av hverandre styres etter en beste praksis-metodikk. Å bygge prosjektkompetanse er et viktig mål i seg selv, men enda viktigere er prosjektmetodikken med på å øke sannsynligheten for at vi lykkes i arbeidet med å etablere en velfungerende organisasjon fra 1. januar 2020.

Det er motiverende å ha så flinke og engasjerte folk med på laget, og som prosjektrådmann hadde jeg ikke klart meg uten.