Velkommen til vår splitter nye blogg!

av prosjektrådmann

Her byr vi på store og små fortellinger fra sammenslåingslivet og arbeidet med å bygge nytt fylke. Vi ønsker å vise frem noen av alle dem som bidrar inn i prosessen, og gi innblikk i hva som egentlig skjer når en ny fylkeskommune tar form.

Bloggen er åpen for alle – både ansatte og andre som er interessert i prosjektet. Vi ønsker å invitere gjestebloggere med erfaringer fra større omstillingsprosesser, og hente inn innspill som fokuserer på det som er unikt med Vestfold og Telemark.

Har du som leser har innspill til temaer eller saker som burde få oppmerksomhet på bloggen, så blir vi veldig glad for tips! De kan sendes til redaksjonen på denne adressen: redaksjonblogg@vfk.no.

Det blir aldri nok informasjon i store endringsprosesser. Det vet vi. Likevel har vi et mål om å kommunisere aktivt og åpent om det som skjer. Bloggen er ett sted der du som ansatt, samarbeidspartner eller innbygger kan få innsikt i prosjektet. I tillegg finner man informasjon på vtfylke.no og i begge fylkeskommuners offisielle kanaler.

Jeg håper dere har lyst til å følge bloggen, og at mange kommer med innspill på temaer som er av interesse.

Takk for at akkurat du leser denne bloggen.